Pendidikan Kesenian Seni Muzik adalah merupakan salah satu cabang daripada 4 bidang kesenian yang akan dipelajari oleh setiap pelajar peringkat menengah rendah SSJB (tingkatan 1 hingga tingkatan 3)